Hello! Adele makes £142m in one world tour

https://news.sky.com/story/hello-adele-makes-142m-in-one-world-tour-11239854